Danmark

Fremgang i bestand af kongeørne efter ‘skrøbelige’ år

Den danske bestand af kongeørne er i fremgang efter flere år med skepsis og bekymring. Ifølge en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) var der 9 ynglepar af kongeørn i Danmark i 2023, hvilket er en stigning på 25% i forhold til sidste år.

Det er en glædelig nyhed, da kongeørnen er en truet art i Europa. I Danmark var kongeørnen udryddet i 1950’erne, men den genindvandrede i 1990’erne. I de senere år har bestanden været relativt stabil, men den har været udfordret af blandt andet mangel på føde og konflikter med mennesker.

Stigende fødetilbud

En af årsagerne til den positive udvikling er, at der er kommet mere føde til kongeørnene. I de seneste år har der været en stigning i antallet af rådyr og andre byttedyr i Danmark.

Mindre konflikter med mennesker

En anden årsag er, at der er blevet gjort mere for at undgå konflikter mellem mennesker og kongeørne. For eksempel er der blevet oprettet flere rovfugletårne, hvor ørnene kan raste i fred.

Fortsat opmærksomhed

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at kongeørnen stadig er en truet art. DOF opfordrer derfor til, at der fortsat sættes ind for at beskytte ørnene.

Kreativ respons

Den positive udvikling i bestanden af kongeørne er et glædeligt tegn på, at Danmarks natur er i bedring. Det er et resultat af mange års indsats fra DOF og andre naturorganisationer.

Det er dog også vigtigt at huske, at kongeørnen stadig er en truet art. Vi skal derfor fortsat værne om vores ørne og sikre, at de har de bedste muligheder for at trives i fremtiden.

Related Articles

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button